top of page

Kutsu ylimääräiseen Kylmälän vesiosuuskunnan osakaskokoukseen

Aika: torstai 15. elokuuta 2024 klo 18.00

Paikka:  Kylmälän FBK/VPK talo, Sjökullantie 369, 02540 Kylmälä

 

Kirkkonummen kunnanhallitus esitteli kunnanvaltuuston kokouksessa 17.6.2024 Kylmälän vesiosuuskunnan vesihuolto-omaisuuden ja liiketoiminnan siirtämisen liiketoimintakaupalla Kirkkonummen Vesi -liikelaitokselle. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Kunta on arvioinut Kylmälän vesiosuuskunnan taloustilannetta syksystä 2022 alkaen. Mikäli kunta ei ryhdy toimenpiteisiin on todennäköistä, että Vesiosuuskunta ajautuu konkurssiin. Vesiosuuskunnan konkurssitilanteessa kunta joutuisi maksamaan pankille lainan, jonka se on taannut. 

 

Alueellisten perusmaksujen sekä liittymämaksujen taso perustuuu talousmallinnukseen. Olemassa olevan vesiosuuskunnan rakennuttaman verkoston kannattavuuden parantuessa alennetaan vastaavasti alueellista perusmaksua. Perusmaksun korotettu taso  perustuu alueen todellisiin kustannuksiin.

Liiketoiminnan ja verkoston luovutuksen jälkeen Kylmälän vesiosuuskunta tulisi hallinnollisesti lakkauttaa.

 

Kylmälän vesiosuuskunnan ylimääräisen osakaskouksen esityslista ja kauppasopimus lähetetään osakkaille sähköpostilla n. viikkoa ennen kokousta. Osakaskouksessa esitetään liiketoimintakauppa hyväksyttäväksi.

 

Tervetuloa

- hallitus

Kutsu lähetetty osakkaille sähköpostilla 15.7.2024

Vesiosuuskunnan osakaskokous 11.6.2024
Ennen osakaskokouksen avaamista esiteltiin suunnitelma Vesiosuuskunnan liiketoiminnan siirtämisestä Kirkkonummen Vesi -liikelaitokselle. Kunnanhallitus on käsitellyt asian 10.6. kokouksessaan, esityslista ja sopimusluonnos on luettavissa tästä linkistä

Vokin varsinaisessa osakaskokouksessa tehtiin päätökset esityslistan ehdotusten mukaisesti, pöytäkirja jaetaan emaililla osakkaille sen tultua hyväksytyksi. Kokouksessa valittiin uusi hallitus; Mats Michelsson jatkaa, uudet jäsenet ovat Heikki Haavikko, Niila Lehtivaara ja Tiina Nevanlinna. 

Kunnanhallitus esittää siirtohankkeen 17.6. kunnanvaltuuston kokoukselle.  Sen jälkeen Vesiosuuskunnan ylimääräinen osakaskokous kutsutaan koolle tekemään tarvittavat päätökset. Vokin sääntöjen mukaisesti kokouskutsu on lähetettävä osakkaille 1 kk ennen kokousta, joten kokouksen aikaisin ajankohta on heinäkuun loppupuolella.

 
Vuosikokouksen esityslista ja materiaalit on lähetetty emaililla 4.6.
Tarkista roskaposti. Muutamat osoitteet eivät ottaneet lähetystä vastaan. 

Kutsu Kylmälän vesiosuuskunnan vuosikokoukseen

tiistaina 11. kesäkuuta 2024 alk. klo 17.00, Kylmälän VPK, Sjökullantie 368, 02540  Kirkkonummi

 

Käsiteltävät asiat:

Sääntöpykälän 14 mukaisesti: 

 

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 • Hyväksytään työjärjestys

 • Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

 • Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta ja käsitellään seuraavan tilikauden talousarvio

 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille käsiteltävältä sekä edelliseltä tilikaudelta

 • Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

 • Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

 • Muita käsiteltäviä asioita on Kylmälän vesiosuuskunnan tulevaisuus. Kokouksessa on paikalla myös kunnan edustus 

 • Nimetään ja valtuutetaan henkilö/henkilöt toteuttamaan kokouksen päättämät toimenpiteet, jos hallitukseen ei saada tarpeeksi jäseniä.

  Osuuskunnalla ei ole toimivaltaista hallitusta. Hallitukseen tarvitaan 4-7 jäsentä, nyt on valittuna kaksi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy v. 2024 ja yksi varajäsen jonka toimikausi päättyy 2025.
  Kokouskutsu on julkaistu ja lähetetty osakkaille sääntöjen mukaisesti 30 pv ennen kokousta. Ennakkotutustumista varten esityslista ja tilinpäätös lähetetään sähköpostilla osakkaille n. viikkoa ennen kokouspäivää. Tervetuloa!

Kirkkonummen veden uusi hinnasto 1.4.2024 alkaen
Veden tiedote asiasta tästä linkistä
HS 1.9.2023:
 
Painevesiviemärimme jätevesi johdetaan puhdistettavaksi Blominmäkeen Kirkonummen veden verkostossa.
 
Olemme ylpeästi mukana vähentämässä Itämeren typpikuormaa.
Vedentulo keskeytynyt 60-90 minuutiksi alk. klo 9.30

Sjökullantiellä tehdään liitostyötä ja osalle vedentulo keskeytyy 60-90 minuutiksi. 

12.5.2023
 

Osakaskokous ma 27.3.2023 alk klo 18.30 Kylmälän FBK talolla

Kutsut lähteneet emaililla - tsekkaa myös roskaposti jos et saanut. Muutama palautunut, lähtee kirjeenä postiosoitteeseen.

Samassa kirjeessä muistutus vesimittarin lukeman lähettämisestä!

27.2.2023
 

Uusi HSY:n Blominmäen puhdistamo otettu käyttöön 
HSYn sivuilla tietoa modernista 400 000 asukkaan jätevesien puhdistuslaitoksesta linkki

Vuosikokouksessa käsiteltyä

 

Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi osuuskunnan vuosikokous päätti 30.8.2022 seuraavista asioista, jotka koskevat niin nykyisiä kuin tuleviakin osakkaita:

 • Rakennustarvikkeiden ja pumppaamoiden nousseiden hintojen vuoksi kokouksessa päätettiin kerätä kertaluontoinen 500 euron ylimääräinen käyttömaksu osakkailta siten, että maksun maksavat heti kaikki ne kiinteistöt, joilla palvelu on jo käytössä ja sitä mukaa kaikki ne, jotka myöhemmin liitetään verkkoon. Osakkaille lähetetään lasku ylimääräisestä maksusta

 • Kustannusten nousuun tulevaisuudessakin varaudutaan liittymähintojen korotuksella. 1.1.2023 uusien liittymien hinta nostetaan tasoon, joka Kirkkonummen kunnanvaltuuston 19.12.2013 § 158 vahvistaman vesiosuuskuntien avustusperiaatteen mukaisesti laskettuna on tällä hetkellä 15.000 euroa

 • Toukolahden alueen suunnittelua ei voida jatkaa, ennen kuin vähintään 90 % alueen kiinteistöistä sitoutuu liittymään järjestelmään. Kallioisella alueella pienten tonttien kaivojen toimivuutta ei louhinnan jälkeen voida taata. Siksi kaikki on saatava mukaan, jotta alueelle saadaan toimiva vesihuolto.


Kokouspöytäkirja lähetetään sähköpostilla osakkaille kun hyväksymiskierto on tehty.

päiv. 1.9.2022

Kiinteistöpumppaamojen toimitukset
 

Pumppumekanismien toimitus on sakannut pahasti. Ensin materiaalipula venytti aikatauluja, seuraavaksi Euroopan jokien veden vähyys esti laivakuljetukset normaalia reittiä pitkin. Nyt uusi kuljetusreitti on selvillä ja valmistajan mukaan pumppujen pitäisi olla meillä syyskuun puolella.

Pumppuja ei ole kannattanut seisottaa Vokin varastossa tai kiinteistöllä siksi, että takuuaika alkaa raksuttamaan heti kun se lähtee toimittajalta - oli se asennettu tai ei. Toimitukset pyörivät aiemmin saumattomasti sitä mukaa kun kiinteistö oli valmis vastaanottamaan pumpun... kunnes kaikki muuttui.

päiv. 25.8.2022

Vuosikokous Kylmälän FBK:n talolla ti 30.8.2022 alk. klo 18.30 

Sjökullantie 368, 02540 Kylmälä

 

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 16.8. sähköpostitse. Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, mm. tilinpäätös & toimintakertomus sekä talousarvio & toimintasuunnitelma ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi käsitellään hallituksen esitys ylimääräisestä käyttömaksusta. Virallisen osuuden jälkeen rakentamisen tilannekatsaus ja keskustelu on vapaa.

Tervetuloa! -hallitus

päiv. 16.8.2022

Vesimittarien lukeminen heinäkuu/22

Pyydämme lähettämään heinäkuun lopun kulutuslukeman ja lukupäivän!
Jos mittaria ei ole asennettu, arviolaskut lähetetään heinäkuun loppuun saakka edellisen laskun mukaan.
Linkki lukulomakkeeseen
Lisätietoja: Tiedotteet ja ohjeet

päiv. 28.7.2022

Hyväksyntä vesilaitokseksi                                                                     
 
Otteita päätöksestä:

Päätös terveydensuojelulain 18 §:n mukaisesta hakemuksesta sekä käsittelystä perittävästä maksusta päättäminen/ Kylmälän vesiosuuskunta päätös 15.02.2022 9543/11.01.03/2021

Päätös: Päätin hyväksyä hakemuksen mukaisen toiminnan hakemuksen mukaisesti.

Perustelut: Toiminnan edellytykset on järjestetty siten, että ne täyttävät terveydensuojelulain ja –asetuksen vaatimukset. Kyseessä olevalle toiminnalle ei ole terveydensuojelullista estettä eikä erillisiä määräyksiä ole tarpeen antaa. Päätöksen voimassaolo: toistaiseksi.

Terveystarkastajat Mari Louhi ja Juhani Purola ovat tarkastaneet talousvettä toimittavan Kylmälän vesiosuuskunnan vedenjakelualueen 23.07.2021. Tarkastuksesta on tehty erillinen tarkastuskertomus 27.07.2021.

Talousvettä toimittava laitos on hakemuksen mukainen.

Vesiosuuskunnalla ei ole omaa vedentuotantoa eikä vedenkäsittelyä, vaan se ostaa toimittamansa talousveden Kirkkonummen Vedeltä Veikkolan vedenjakelualueelta.

Veikkolan vedenjakelualueen vesi on peräisin Veikkola I:n ja Lapinkylän pohjavedenottamoilta sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelulta (HSY). Veikkolan vedenottamo sijaitsee luokan I pohjavesialueella. Lapinkylän vedenottamo sijaitsee luokan I pohjavesialueella. HSY:n vesi on peräisin Pitkäkosken vedenkäsittelylaitokselta. Kuvaus raakaveden muodostumisalueesta vedenotosta, vedenkäsittelystä, vesisäiliöistä ja vesijohtoverkostosta pumppaamoineen ovat osa Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelmaa.

Vesiosuuskunnan vedenjakelualueelle vesi toimitetaan Navalan kartanon alueella sijaitsevan paineenkorotusaseman kautta. Paineenkorotusasemalla on kaksi Kirkkonummen Veden kaukovalvonnan piirissä olevaa pumppua. Kylmälän vesiosuukunta on laatinut valvontatutkimusohjelman vuosille 2021-2025. Espoon seudun ympäristöterveys on pyytänyt lausunnon koskien Kylmälän vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelmaa EteläSuomen aluehallintovirastolta ja Uudenmaan ELY-keskukselta.

Nevas Mari,  Johtava kaupungineläinlääkäri, Espoon kaupunki ympäristöterveydenhuolto

päiv. 16.2.2022

Vesimittarien lukeminen                                                päiv. 5.1.2022
Lisätty Tiedotteet ja ohjeet
 

Uuden käyttövesiputkiosuuden klooraus ma 25.10. klo 9-11 välisenä aikana

Kurkiston linjan kloorauksen vuoksi käyttövesi joudutaan katkaisemaan. Tästä johtuen paine voi laskea paikoittain ja veden tulo loppuu. Varautukaa laskemalla käyttövettä astiaan. Muita toimenpiteitä ei talouksilta tarvita. Ne taloudet joita katkos koskee, ovat saaneet tänään sähköpostilla tiedotteen.

                                                                                                                                                      päiv. 20.10.2021

Uusi vuosikokouspäivä  la 16.10.2021 klo 15 Kylmälä FBK

Sjökullantie 368, 02540 Kirkkonummi

 

Kokouskutsu jäsenille lähetetään 20.9. alkavalla viikolla. Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, mm. tilinpäätös & toimintakertomus sekä talousarvio & toimintasuunnitelma ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Virallisen osuuden jälkeen rakentamisen tilannekatsaus ja keskustelu on vapaa.

Tervetuloa!                                                                                                                                    päiv. 20.9.2021

Vuosikokous siirtyy
 
Kirkkonummen kunta tiedotti että yli 10 hlön kokoontumiset eivät ole sallittuja. Päätimme siirtää vuosikokousta ja osakkaille lähti peruutusilmoitus.  Seuraavaksi Etelä-Suomen Avi ilmoitti että kokoontumisiin ei tule rajoituksia... Uusi kokouskutsu tulee kun tilanne on selkeytyy, saako vai eikö voi kokoustaa  - edes terveysturvallisesti. 
Kirkkonummen Veden kanssa on tehty sopimus viiden jätevesipumppaamon ja yhden paineenkorotusaseman 24/7 hälytysvalvonnasta. Valon vilkkuessa hälytys on jo mennyt automaattisesti Kirkkonummen Vedelle, eikä muita toimenpiteitä tarvita. 

Vesiosuuskunnan vastaanottama vesi muodostuu Veikkola 1:n, Lapinkylän pohja- ja HSY:n Päijänteen vedestä. Tällä viikolla vastaanotettiin ensimmäiset 20 kiinteistöpumppua. Vesimittareiksi valittiin etäluettavat, mutta aluksi ne luetaan itse. Etäpalvelua ei kannata kustannussyistä ottaa käyttöön ennen kuin mittareita on isompi määrä asennettuna, muuten perusmaksu on turhan iso yhtä mittaria kohden. Lisäksi on tehty kirjallisia töitä, mm. laadittu varautumissuunnitelma ja talousvesivalvontaviranomainen on suorittanut aloitustarkastuksen ja lausuntopyyntö asiakirjoista on lähtenyt Elyyn ja Aviin.

Olethan huomannut välilehden Tiedotteet ja ohjeet - sinne kerätään tärkeät tiedotteet ja ohjeet sekä päivätään aina kun uutta on lisätty.

Runkolinja on vastaanotettu urakoitsijalta 23.6.2021

 

Kylmälän Vesiosuuskunta vastaanotti ns. "Kartano-linjan" urakoitsijalta. 

Runkolinja Navalan kartanolta Eerikinkartanon kautta Sjökullan kartanolle on valmis kiinteistöjen liittämisen aloittamiseen.

Eerikinkartanon päästä startataan ja siitä kiinteistö kerrallaan kohti Sjökullaa. Samaan aikaan rakentuu Kurkistonranta-Koivurinteentie-Käpyläntie-Särkijärventien linja.

Muutama askelmerkki on vielä kohdistettava ennen aloittamista, mutta kunhan päästään vauhtiin niin edistymisen voi jokainen nähdä kylän raitilla!

Alustavasti on puhuttu osakaskokouksen järjestämisestä sunnuntaina 22.8.
Virallinen kokouskutsu sitten lähempänä.  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Hyvää kesää kaikille - toisille pihakaivuun keskellä ja toisille sitä odotellessa!

Onnistunut painekoe Sjökullan koulu - kartano 19.5.2021 
 

Koko matka Eerikinkartanolta Sjökullan koululle on nyt hyväksytty painekokeiden osalta. Seuraavaksi tutkitaan vesinäyte.

Vesi virtaa 10.5.2021
 
Ensimmäinen osuus Heparintien pumppaamolle saakka on täytetty vedellä 22.4. ja koepaineistettu 30.4. - 4.5. välisenä aikana.
 
Johto-osa täyttää standardin vaatimukset ja Kirkkonummen vesi on hyväksynyt kokeen.

Painekokeet jatkuvat runkolinjalla kohti Sjökullan koulua.  Ensimmäiset 15 liittymäsopimusta on toimitettu ja allekirjoitettu. Järjestyksessä seuraavia lähetetään töiden edistyessä.  
Tilannekatsaus 7.4.2021

Runkolinjan kaivu- ja rakennustyö välillä Eerikinkartano - Sjökullan koulu on valmistunut maaliskuun alussa. Myös linjapumppaamojen sekä niiden sähkökeskusten rakennus- ja asennustyöt samalla välillä ovat valmistuneet.

 

Kirkkonummen Vesi on aloittanut runkolinjan testauksen ja koepaineistuksen jonka pitäisi olla valmis huhtikuun loppuun mennessä.

 

Heti kun Kirkkonummen Vesi on hyväksynyt runkolinjan käyttöönoton, voidaan aloittaa sen varrella olevien kiinteistöjen liittäminen verkostoon. Silloin laaditaan kiinteistöjen omistajien kanssa liittymäsopimukset, jotka aikanaan siirtyvät Kirkkonummen Veden ja käyttäjän välisiksi sopimuksiksi. Sopimuksen voimaan tulon myötä kiinteistöt saavat runkolinjan osuudestaan laskun. Niille kiinteistöille, jotka ovat tilanneet tarjoushintaisen paketin, tonteilla tehtävän työn osuus laskutetaan kotitalousvähennyksen anomista varten kun tonttikohtaiset työt on tehty.

 

"Runkolinjan tonttikohtaisten osuuksien laskuttamisella tuetaan kassavirtaa, sillä kaikki materiaali- ja kaivukulut Vesiosuuskunta on valmiina olevasta runkolinjasta jo maksanut", puheenjohtaja Mats Michelsson perustelee. Kirkkonummen Vedelle oli tärkeää, ettei tonttikohtaisia kuluja sisälly runkolinjan rakentamiseen.

 

Jatkoa seuraa ja uusien alueiden suunnittelu on käynnissä: Toukolahti, Kurkisto ja Sjökullantien alkupää. Kaivuaikataulu on vielä vielä auki ja eteneminen riippuu täysin siitä, miten nopeasti saadaan kiinteistönomistajien kanssa tehtyä vesihuollon johtojen sijoitussopimukset.

 

Kun runkolinja on toiminnassa, voidaan uusilla alueilla kiinteistöjä liittää työn etenemisen mukaan vesi-ja viemäriverkostoon heti.

Kirkkonummen kunta teki viime vuonna myönteisen päätöksen tukea Kylmälän vesijohtoverkon rakentamista 10 %:lla  toteutuneista kustannuksista, tai enintään 320 717 € . Avustus oli kirjattu kunnan tämän vuoden budjettiin. Vesiosuuskunnan hallitus ei alkuperäisissä laskelmissaan ottanut huomioon tätä avustusta, koska siitä ei ollut vielä silloin päätöstä olemassa. Viime viikolla iloksemme kilahti osuuskunnan tilille ensimmäinen erä avustuksesta: 87 723 euroa. Tämä auttaa meitä merkittävästi pysymään budjetissa.

Jos et ole vielä liittynyt, mutta kiinnostusta on - olethan mahdollisimman pian yhteydessä!

Kiinteistöjen ohjeistus 

Kiinteistöjen asennusohjeistus on julkaistu 26.11.2020 Tiedotteet ja ohjeet. Niitä päivitetään ja tarkennetaan sitä mukaa kun tarvetta ilmenee.​ 

Isonnittyntiellä kaivetaan ja Eerikinkartanontiellä valmiiksi upotettua putkea.

Vesiosuuskunnan kokous hyväksyi uudet hinnat alkaen 1.1.2021
 • Vesijohto- ja paineviemäriliittymän hinta 11.500 €, sisältää sulkuliittymän kiinteistön rajalle (nyk. 8.000 €).

VOK OSAKASKOKOUS 15.11.2020

Sunnuntaina 15.11.2020 klo 14.00 Sjökullan koulu, Sjökullantie 285, 02540 Kylmälä

Päätettävät asiat:

 • Vesijohto- ja paineviemäriliittymän hinta kiinteistöille alkaen 1.1.2021
  Hallituksen esitys: uuden kiinteistöliittymän hinta 11.500 € (nyk. 8.000 €)

 • Käyttömaksut
  Hallituksen esitys: perus- ja käyttömaksut Kirkkonummen Veden hinnaston mukaisesti

 • Liittymän maksusopimus

 • Varatilintarkastajan valinta

Noudatamme suositusta ja käytämme maskeja sekä pidämme turvavälit.

Tervetuloa!

Hallitus

22.10.2020

VESIOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS

Sjökullan koululla torstaina 27.8.2020 klo 18.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Osakkaille tulee kutsu myös sähköpostilla.

Ilm. 6.7.2020

Uutisia!  12.08.2019
Rakennusurakka käynnistyi

Liityntä kunnan verkostoon on Kapakkatiellä Eerikinkartanon alueella. Työt alkavat infralla, eli linjapumppaamoiden, runkolinjan ja isompien haarojen rakentamisella Eerikinkartanontiellä ja Kurkistonrannassa. Ensimmäinen runkolinjan aikataulu Sjökullan koululle saakka tarkentuu kun päästään vauhtiin.

Jokaiselle kiinteistölle ilmoitetaan erikseen milloin tontin työt alkavat.

Toivommme että työ etenee suunnitellusti. Joitakin runkolinjan alueella olevien maanomistajien lupia puuttuu. Niiden viivästyminen vaikuttaa koko urakkaan, sillä ketään ei voida liittää verkostoon ennen kuin koko runkolinja on toimintavalmis.

Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma nähtävillä 6.4. -10.5.2020

Kuulutus Kirkkonummen Veden vedenjakelun ja jäteveden viemäröinnin toiminta-alueen päivityksestä sekä Kylmälän vesiosuuskunnan vedenjakelun ja jäteveden viemäröinnin toiminta-alueesta julkaistaan 5.4.2020 ilmestyvässä Kirkkonummen Sanomissa, jossa ohjeet ja osoitteet tutustumiseen ja tietoa mm. kunnantalon poikkeustoimista. 

Ensimmäiset johtosopimukset tehty 31.3.

Kiitokset kaikille ensimmäisen satsin johtosopimusten palauttajille! Tänään lähtee postiin seuraavat. Helpompi hallita sopimusrumbaa lähettämällä pienemmissä nipuissa, niin ehdimme paremmin vastailemaan puhelinkysymyksiinkin.

HUOM! Lupa vesi/viemärijohtojen sijoittamisesta tarvitaan myös niille kiinteistöille, jotka eivät liity osuuskunnan verkkoon. 

Viikonlopun PopUpit VPK:lla 14-15.3.

Tämän päivän ja huomisen VPK:n PopUpit ON PERUTTU

kunnan ohjeistuksen mukaisesti!

Tiedote sähköpostilla 2.3.
ELY katsastaa vastuualueensa

Jos et saanut tiedotetta sähköpostiisi, ilmoitathan siitä vesiosuuskunta.kirkkonummi@gmail.com, niin saamme voimassa olevan osoitteesi.

Seuraavat PopUp-tilaisuudet la 14.3. ja su 15.3. molempina päivinä klo 10-14.00 Kylmälän VPK:n talolla. 

Tervetuloa!

Ely-keskus suorittaa vielä maastokatselmuksen Sjökullantien ja Eerikinkartanon teiden alituksista ja johdon sijoittamisista alueilleen. Tarkka päivämäärä ei ole tiedossa, mutta tapahtunee parin-kolmen viikon sisällä helmi-maaliskuun vaihteessa.  Tämä tarkoittaa sitä, että  maankäyttösopimuksien laadinta jää odottamaan Elyn katselmusta, vaikka se koskee vain osaa aluetta.  

Kunnanvaltuuston hyväksyntä hankkeelle 3.2.2020 kokouksessa

Vesiosuuskunnan aiesopimus on hyväksytty kokouksessa, jonka esityslista tästä linkistä​.  Pöytäkirja löytyy tästä linkistä.

​Lisäksi kunnanhallitus on myöntänyt 10 000 € määrärahan rakennusvalvontaan.
Kunnan puolelta valvojana toimii Kirkkonummen Vesi koko rakennusprojektin ajan.

Johtosopimuksista tulee kirje jokaiselle maanomistajalle (osuuskunnan osakkaille ja niille maanomistajille joiden kiinteistöille johto tai muu rakennelma sijoitetaan). Järjestyksessä ensin runkolinjan alueella ja kun ne alueet on varmistettu, siirrytään seuraavaksi tonttikohtaisiin.
Omistajatiedot ja osoitteet hankitaan Maanmittauslaitokselta. Toimitus kirjepostissa, jossa on valmis vastauskuori allekirjoitetulle sopimukselle. Sopimus pyydetään palauttamaan mahdollisimman pian. Järjestämme kaksi popup-kahvilaa helmikuun lopussa/maaliskuun alussa, joista tarkempi tieto tulee saatekirjeessä. Sopimukset voi palauttaa viimeistään silloin paikan päällä.

Runkoputken liittymiskohtaa kartoitetaan siirrettäväksi Eerikinkartanoon, joka tarkoittaa että Tampajantien alun suunnitelma muuttuu. Osakaskiinteistöihin muutoksella ei ole vaikutusta.

Sopimuskirjeen sisältö:

 • Saatekirje

 • 2 kpl sopimuksia, joista toinen palautetaan allekirjoitettuna mukana olevassa vastauskuoressa

 • Karttaliite maanomistajalle

Ohjeita maankäytön johtosopimusten laadintaan 22.1.2020

Urakan selonottoneuvottelu pidettiin 20.1. Paikalla olivat osuuskunnan lisäksi valvojat, Kirkkonummen Vesi ja urakoitsija Somersora Oy.
Sovittiin urakan valvontavastuusta: Rakentajain Insinööritoimisto RIT  rakennuttajakonsultit Teijo Nieminen ja Ida Mikola. Kirkkonummen Veden puolelta valvojina toimivat Anna Arosilta-Gurviz ja Jari Hakala. Urakka-asiakirjoihin tehtiin täsmennyksiä ja tarkennuksia ja niiden perusteella laaditaan lopullinen urakkasopimus Somersoran kanssa.

Jos yllättävää takatalvea ei tule, sään puolesta työt voisi alkaa vaikka heti! Johtosopimusten asianmukainen laatiminen vie kuitenkin aikansa. Sitä voi kukin nopeuttaa tilaamalla valmiiksi lainhuuto- tai vuokraoikeustodistuksen www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa, hinta on 14 €. Tarvitsemme em. asiakirjat allekirjoitusoikeuden varmistamiseksi. Sopimuksiin liitettäviä tonttikohtaisia karttoja vastaanotamme suunnittelutoimistosta koko ajan. Puutteellisten yhteystietojen täydentäminen hidastaa prosessia jonkin verran.

 

Johtojen sijoittamisen sopimuspakettiin tarvitaan

 • Sopimuslomake, jonka voit tulostaa painikkeesta  ->>>> 
  sekä tarvittaessa valtakirja tästä linkistä

 • Lainhuuto- tai vuokraoikeustodistus Maanmittauslaitokselta

 • Tonttikohtainen suunnitelmakartta. Jos kiinteistötunnus on tiedossasi, lähetäthän sen Vesiosuukunnan gmailin tästä linkistä - nopeuttaa etsintätyötä huomattavasti, kiitos!  Saat vastauspostissa oman tontin suunnitelmakartan. Kiinteistötunnuksen voit myös varmistaa Maanmittauslaitoksen linkistä kiinteistön katuosoitteen perusteella. 

Tutustu materiaaliin huolella etukäteen. Kehittelemme tilapäistä "konttuuria", jossa voisi myös tulostaa  ja  allekirjoittaa sopimuksen. 


Jos et ole saanut osuuskunnan sähköposteja - laita tästä email vesiosuuskunnalle niin saamme toimivan osoitteesi!

Hyvää joulua ja onnellista tulevaa uutta vuosikymmentä!

Urakkatarjoukset on käsitelty ja yhteistyökumppaniksi valikoitui Somersora Oy. Heti kun vuodenvaihteen juhlapyhien jälkeen arki koittaa, kutsutaan osakaskokous koolle. 

Osakkaiden ja maanomistajien kanssa aloitetaan johtosopimusten laadinta mahdollisimman pian.

Tiedossa on työntäyteinen rakentamisen vuosi. Kerätkäämme siis voimia suureen projektiimme, jolla on vaikutus kaikkien meidän - sekä ympäristömme hyvinvointiin seuraavilla vuosikymmenillä.
Mauno Koiviston sanoin: Kyllä se siitä!

Rakentamisen tarjouskilpailu avattu  5.11.2019

Kylmälän Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkoston urakkakilpailutus on avattu. 

Ohjeet, tarvittavan materiaalin sekä yhteystiedot saa lähettämällä pyynnön sähköpostilla vesiosuuskunta.kirkkonummi@gmail.com 

Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 30.11.2019

Uutisia ja tapahtumia!  2.10.2019

Su 13.10.2019 Hanavesi Pop Up -juttutupa Lugnetissa Sjökullan Kartanolla

Olemme paikalla sunnuntaina klo 13.-16.00 välisenä aikana vastaamassa osakkaiden ja muidenkin projektista kiinnostuneiden kysymyksiin ja toiveisiin: Lugnet Life & Living, Sjökullantie 425, Kylmälä. Tervetuloa!

 

24.10.2019 Maveplan toimittaa mm. suunnitelmaluonnokset, pituusleikkaukset, suunnitelmakartat ja urakka-asiakirjat. Kirkkonummen vesi tarkistaa suunnitelmat ennen hyväksymistä.

 

24.10-31.10.2019 välinen aika on kunnan ja osuuskunnan kommentointiin sekä suunnitelman muutoksiin, joita voi tehdä vielä myöhemmässäkin vaiheessa. Voidaksemme jatkaa Carunan kanssa hankkeen yhteisiä osuuksia, on meidän toimitettava urakat pikaisesti kilpailutukseen.

 

1.11.2019 urakkakilpailutus avataan

 

Näin toteutuneena osuuskunnan kokous voitaisiin kutsua tekemään tärkeät päätökset marraskuun lopussa. Toivomme että meillä on silloin tarjouksia käytettävissämme niin, että voimme päättää hankkeen seuraavan vaiheen.

Uutisia!  26.09.2019

Liittymätyypin kysely on lähtenyt jäsenille.
Kyselyllä kartoitetaan hankittavien kiinteistöpumppaamojen määrää tarvikkeiden kilpailutusta varten.
Vastaathan pikaisesti, kuitenkin viimeistään 4.10.  !

Lomake löytyy myös tästä linkistä.

Moni sähköpostiosoite ei ole mennyt perille - ilmoitatko voimassa olevan vesiosuuskunnan meiliin.

Uutisia!  12.08.2019

Alueen suunnittelutyö on alkanut ja kuten monet ovat huomanneetkin, niin Maveplan Oy:n Jouko on liittyjien tontteja käynyt kartoittamassa. 

Tulevan syksyn aikana tulemme tekemään suuriakin päätöksiä ja mikäli et ole vielä liittynyt, on käsillä viimeistään nyt hyvä aika! 


Seurava kyläilta/osakaskokous  tulossa marraskuussa 2019, jolloin tulemme esittelemään Maveplan Oy:n kartoituksen tulokset.

Rakennusurakka käynnistyi

Liityntä kunnan verkostoon on Kapakkatiellä Eerikinkartanon alueella. Työt alkavat infralla, eli linjapumppaamoiden, runkolinjan ja isompien haarojen rakentamisella Eerikinkartanontiellä ja Kurkistonrannassa. Ensimmäinen runkolinjan aikataulu Sjökullan koululle saakka tarkentuu kun päästään vauhtiin.

Jokaiselle kiinteistölle ilmoitetaan erikseen milloin tontin työt alkavat.

Toivommme että työ etenee suunnitellusti. Joitakin runkolinjan alueella olevien maanomistajien lupia puuttuu. Niiden viivästyminen vaikuttaa koko urakkaan, sillä ketään ei voida liittää verkostoon ennen kuin koko runkolinja on toimintavalmis.

Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma nähtävillä 6.4. -10.5.2020

Kuulutus Kirkkonummen Veden vedenjakelun ja jäteveden viemäröinnin toiminta-alueen päivityksestä sekä Kylmälän vesiosuuskunnan vedenjakelun ja jäteveden viemäröinnin toiminta-alueesta julkaistaan 5.4.2020 ilmestyvässä Kirkkonummen Sanomissa, jossa ohjeet ja osoitteet tutustumiseen ja tietoa mm. kunnantalon poikkeustoimista. 

Ensimmäiset johtosopimukset tehty 31.3.

Kiitokset kaikille ensimmäisen satsin johtosopimusten palauttajille! Tänään lähtee postiin seuraavat. Helpompi hallita sopimusrumbaa lähettämällä pienemmissä nipuissa, niin ehdimme paremmin vastailemaan puhelinkysymyksiinkin.

HUOM! Lupa vesi/viemärijohtojen sijoittamisesta tarvitaan myös niille kiinteistöille, jotka eivät liity osuuskunnan verkkoon. 

Viikonlopun PopUpit VPK:lla 14-15.3.

Tämän päivän ja huomisen VPK:n PopUpit ON PERUTTU

kunnan ohjeistuksen mukaisesti!

Tiedote sähköpostilla 2.3.
ELY katsastaa vastuualueensa

Jos et saanut tiedotetta sähköpostiisi, ilmoitathan siitä vesiosuuskunta.kirkkonummi@gmail.com, niin saamme voimassa olevan osoitteesi.

Seuraavat PopUp-tilaisuudet la 14.3. ja su 15.3. molempina päivinä klo 10-14.00 Kylmälän VPK:n talolla. 

Tervetuloa!

Ely-keskus suorittaa vielä maastokatselmuksen Sjökullantien ja Eerikinkartanon teiden alituksista ja johdon sijoittamisista alueilleen. Tarkka päivämäärä ei ole tiedossa, mutta tapahtunee parin-kolmen viikon sisällä helmi-maaliskuun vaihteessa.  Tämä tarkoittaa sitä, että  maankäyttösopimuksien laadinta jää odottamaan Elyn katselmusta, vaikka se koskee vain osaa aluetta.  

Kunnanvaltuuston hyväksyntä hankkeelle 3.2.2020 kokouksessa

Vesiosuuskunnan aiesopimus on hyväksytty kokouksessa, jonka esityslista tästä linkistä​.  Pöytäkirja löytyy tästä linkistä.

​Lisäksi kunnanhallitus on myöntänyt 10 000 € määrärahan rakennusvalvontaan.
Kunnan puolelta valvojana toimii Kirkkonummen Vesi koko rakennusprojektin ajan.

Johtosopimuksista tulee kirje jokaiselle maanomistajalle (osuuskunnan osakkaille ja niille maanomistajille joiden kiinteistöille johto tai muu rakennelma sijoitetaan). Järjestyksessä ensin runkolinjan alueella ja kun ne alueet on varmistettu, siirrytään seuraavaksi tonttikohtaisiin.
Omistajatiedot ja osoitteet hankitaan Maanmittauslaitokselta. Toimitus kirjepostissa, jossa on valmis vastauskuori allekirjoitetulle sopimukselle. Sopimus pyydetään palauttamaan mahdollisimman pian. Järjestämme kaksi popup-kahvilaa helmikuun lopussa/maaliskuun alussa, joista tarkempi tieto tulee saatekirjeessä. Sopimukset voi palauttaa viimeistään silloin paikan päällä.

Runkoputken liittymiskohtaa kartoitetaan siirrettäväksi Eerikinkartanoon, joka tarkoittaa että Tampajantien alun suunnitelma muuttuu. Osakaskiinteistöihin muutoksella ei ole vaikutusta.

Sopimuskirjeen sisältö:

 • Saatekirje

 • 2 kpl sopimuksia, joista toinen palautetaan allekirjoitettuna mukana olevassa vastauskuoressa

 • Karttaliite maanomistajalle

Ohjeita maankäytön johtosopimusten laadintaan 22.1.2020

Urakan selonottoneuvottelu pidettiin 20.1. Paikalla olivat osuuskunnan lisäksi valvojat, Kirkkonummen Vesi ja urakoitsija Somersora Oy.
Sovittiin urakan valvontavastuusta: Rakentajain Insinööritoimisto RIT  rakennuttajakonsultit Teijo Nieminen ja Ida Mikola. Kirkkonummen Veden puolelta valvojina toimivat Anna Arosilta-Gurviz ja Jari Hakala. Urakka-asiakirjoihin tehtiin täsmennyksiä ja tarkennuksia ja niiden perusteella laaditaan lopullinen urakkasopimus Somersoran kanssa.

Jos yllättävää takatalvea ei tule, sään puolesta työt voisi alkaa vaikka heti! Johtosopimusten asianmukainen laatiminen vie kuitenkin aikansa. Sitä voi kukin nopeuttaa tilaamalla valmiiksi lainhuuto- tai vuokraoikeustodistuksen www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa, hinta on 14 €. Tarvitsemme em. asiakirjat allekirjoitusoikeuden varmistamiseksi. Sopimuksiin liitettäviä tonttikohtaisia karttoja vastaanotamme suunnittelutoimistosta koko ajan. Puutteellisten yhteystietojen täydentäminen hidastaa prosessia jonkin verran.

 

Johtojen sijoittamisen sopimuspakettiin tarvitaan

 • Sopimuslomake, jonka voit tulostaa painikkeesta  ->>>> 
  sekä tarvittaessa valtakirja tästä linkistä

 • Tonttikohtainen suunnitelmakartta. Jos kiinteistötunnus on tiedossasi, lähetäthän sen Vesiosuukunnan gmailin tästä linkistä - nopeuttaa etsintätyötä huomattavasti, kiitos!  Saat vastauspostissa oman tontin suunnitelmakartan. Kiinteistötunnuksen voit myös varmistaa Maanmittauslaitoksen linkistä kiinteistön katuosoitteen perusteella. 

Hyvää joulua ja onnellista tulevaa uutta vuosikymmentä!

Urakkatarjoukset on käsitelty ja yhteistyökumppaniksi valikoitui Somersora Oy. Heti kun vuodenvaihteen juhlapyhien jälkeen arki koittaa, kutsutaan osakaskokous koolle. 

Osakkaiden ja maanomistajien kanssa aloitetaan johtosopimusten laadinta mahdollisimman pian.

Tiedossa on työntäyteinen rakentamisen vuosi. Kerätkäämme siis voimia suureen projektiimme, jolla on vaikutus kaikkien meidän - sekä ympäristömme hyvinvointiin seuraavilla vuosikymmenillä.
Mauno Koiviston sanoin: Kyllä se siitä!

Rakentamisen tarjouskilpailu avattu  5.11.2019

Kylmälän Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkoston urakkakilpailutus on avattu. 

Ohjeet, tarvittavan materiaalin sekä yhteystiedot saa lähettämällä pyynnön sähköpostilla vesiosuuskunta.kirkkonummi@gmail.com 

Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 30.11.2019

Uutisia ja tapahtumia!  2.10.2019

Su 13.10.2019 Hanavesi Pop Up -juttutupa Lugnetissa Sjökullan Kartanolla

Olemme paikalla sunnuntaina klo 13.-16.00 välisenä aikana vastaamassa osakkaiden ja muidenkin projektista kiinnostuneiden kysymyksiin ja toiveisiin: Lugnet Life & Living, Sjökullantie 425, Kylmälä. Tervetuloa!

 

24.10.2019 Maveplan toimittaa mm. suunnitelmaluonnokset, pituusleikkaukset, suunnitelmakartat ja urakka-asiakirjat. Kirkkonummen vesi tarkistaa suunnitelmat ennen hyväksymistä.

 

24.10-31.10.2019 välinen aika on kunnan ja osuuskunnan kommentointiin sekä suunnitelman muutoksiin, joita voi tehdä vielä myöhemmässäkin vaiheessa. Voidaksemme jatkaa Carunan kanssa hankkeen yhteisiä osuuksia, on meidän toimitettava urakat pikaisesti kilpailutukseen.

 

1.11.2019 urakkakilpailutus avataan

 

Näin toteutuneena osuuskunnan kokous voitaisiin kutsua tekemään tärkeät päätökset marraskuun lopussa. Toivomme että meillä on silloin tarjouksia käytettävissämme niin, että voimme päättää hankkeen seuraavan vaiheen.

Uutisia!  26.09.2019

Liittymätyypin kysely on lähtenyt jäsenille.
Kyselyllä kartoitetaan hankittavien kiinteistöpumppaamojen määrää tarvikkeiden kilpailutusta varten.
Vastaathan pikaisesti, kuitenkin viimeistään 4.10.  !

Lomake löytyy myös tästä linkistä.

Moni sähköpostiosoite ei ole mennyt perille - ilmoitatko voimassa olevan vesiosuuskunnan meiliin.

Uutisia!  12.08.2019

Alueen suunnittelutyö on alkanut ja kuten monet ovat huomanneetkin, niin Maveplan Oy:n Jouko on liittyjien tontteja käynyt kartoittamassa. 

Tulevan syksyn aikana tulemme tekemään suuriakin päätöksiä ja mikäli et ole vielä liittynyt, on käsillä viimeistään nyt hyvä aika! 


Seurava kyläilta/osakaskokous  tulossa marraskuussa 2019, jolloin tulemme esittelemään Maveplan Oy:n kartoituksen tulokset.

Vastauslomake

Vesiosuuskunnan jäsenyyden nimellisarvo on 300 €. Jäsenellä on oltava yksi osuus jokaista pienkiinteistöliittymää kohti.  

Voit palauttaa lomakkeen postitse, tuoda jompaan kumpaan lomakkeen osoitteen postilaatikkoon tai lähettää sähköpostilla vesiosuuskunta.kirkkonummi@gmail.com

JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu 300 € maksetaan osuuskunnan tilille:

maksun saaja   Kylmälän Vesiosuuskunta
tilinumero         FI38 4055 0017 0840 92 (Aktia)

maksuviesti      viestikenttään liitettävän kiinteistön katuosoite

 

Maksamalla osuusmaksun jäsen on lukenut ja hyväksynyt säännöt.

Jos emaliosoitteesi on muuttunut, ole hyvä ja päivitä se myös Vokiin tästä linkistä !

Jokaisen liittyjän täytyy lunastaa vesiosuuskunnalta liittymä. Liittymä oikeuttaa liittymään vesisuuskunnan runkolinjaan sovittavassa liittymäkohdassa, lisäksi vesiosuuskunta toimittaa käytettävän vesimittarin (jonka liittyjän urakoitsija asentaa).

 

Liittyjä vastaa syntyvistä kustannuksista ja huolehtii valitsemansa urakoitsijan kanssa tarvittavasta suunnittelusta sekä liittymisestä runkolinjaan, tarvittavista kaivuutöistä sekä tonttitöiden tekemisestä. Vesiosuuskunta toimittaa käytettävän vesimittarin. Vesiosuuskunnan kautta voi tilata tarvittavia materiaaleja kuten liittymäsulut, putkia, säiliön, pumpun ja sähkökeskuksen.  


Liittymän hinta 15.000 €  alkaen 1.1.2023  
Tarkempi sisältö kohdassa Tiedotteet ja ohjeet.

Käytön laskutus

Vesi/jätevesilaskut laskutetaan 4 kk jaksoissa. Toistaiseksi käyttäjä lukee ja ilmoittaa lukeman Vokille. Laskutusjaksot ovat maalis-kesä, heinä-loka, marras-helmi (Vokin tilikausi on 1.3.-28.2.).
Asennettavat mittarit ovat etäluettavia ja laitoksen valmistuttua laskutus ja luenta ulkoistetaan. 

Perus-, vesi- ja jätevesimaksuissa noudatetaan Kirkonummen Veden kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa ja yleisiä toimitusehtoja.


Lukeman / henkilömäärän ilmoituslomake tästä linkistä

Contact

Vesiosuuskunnan hallitus

Kylmälän Vesiosuuskunta (perustettu 2019)
vesiosuuskunta.kirkkonummi@gmail.com

 

Osakaskokouksessa 11.6.202 valittiin uusi hallitus kausille 2024-2027:  

Mats Michelsson ‭050 541 9286‬ (Kylmälä)
​Niila Lahtivaara (Kylmälä)

Tiina Nevanlinna (Kylmälä)

Heikki Haavikko (Haapajärvi)

Jari Virtanen  0500 816 790 (Tampaja) 2024-2026 (varajäsen)

Y-tunnus 2976689-4

postiosoite c/o Mats Michelsson, Eskonmäentie 47, 02540 Kylmälä

Ostolaskut ensisijaisesti verkkolaskuina

Apix Messaging Oy (003723327487) 

Verkkolaskuosoite 003729766894 OVT-tunnus 003729766894

LASKUUN EHDOTTOMASTI TILAAJAN NIMI!
TYÖTÄ LASKUTETTAESSA LISÄKSI TIETO MISSÄ OSOITTEESSA TYÖ ON TEHTY!

 

Kirkkonummen kunnan puolesta projektia valvoo Kirkkonummen Vesi.

Vesiosuuskuntien Liiton julkaisema osakkaan käsikirja tästä linkistä

Suomen Vesiosuuskuntien Liiton jäsen vuodesta 2019
 

Tämä on asukkaiden yhteinen projekti. Tervetuloa mukaan! 

 • Facebook
VOK:n säännöt

Kylmälän vesiosuuskunnan säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka


Osuuskunnan toiminimi on Kylmälän vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Kirkkonummi.

2 § Toimiala


Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa viemäriverkostoa ja tarjota viemäri- ja talousvesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota toimialansa mukaisia palveluja myös muille asiakkaille. 

3 § Jäseneksi ottaminen


Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon
 

Hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään, muutkin kuin jäsenet voivat liittyä osuuskunnan viemäriverkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja. 

5 § Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä
 

Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoihin ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus. Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

6 § Osuus ja osuusmaksut
 

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista liittymää kohti. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 300 euroa.
Osuusmaksut on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien. Jos osuusmaksua ei suoriteta määräaikaan mennessä on osuuskunnalla oikeus evätä jäsenyys siitä erikseen ilmoittamatta. Osuusmaksua ei palauteta osuuskunnasta eroamisen tai erottamisen perusteella. 

7 § Liittymismaksu
 

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen ja osuuskunnaan asiakkaaksi hakeutuva taho maksaa jokaista erillistä talousvesi- ja  jätevesiliittymää kohti liittymämaksun.
Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista, tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan. Osuuskunnan hallituksella on valta päättää millaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.
Jäsen voi vesiosuuskunnan hallituksen suostumuksella siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön myynnin, vuokrauksen tai luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle.
Liittymismaksua ei palauteta, vaikka osuuskunnan palveluita ei ole otettu käyttöön tai palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä.


8 § Ylimääräinen maksu
 

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä ja asiakkailta toiminnan aikana uusien rakennelmien, kiinteistön ostamista varten sekä verkostojen rakentamiseksi tai vanhojen korjaus-, huolto-, ja kunnossapitokustannusten kattamiseksi. Maksu voidaan periä ehdolla, että sitä ei palauteta, tai se voidaan ottaa lainana. Muuten maksusta määrää hallitus. Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai samanaikaisesti näillä molemmilla perusteilla. Jos ylimääräistä maksua otetaan lainana, lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin. 

9 § Jäsenten henkilökohtainen vastuu
 

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista.

10 § Talousvesi – ja jätevesiverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen
 

Osuuskunta huolehtii vesi- ja jätevesiverkoston ja niihin liittyvien rakennelmien rakentamisesta ja kunnossapidosta liittymissopimuksessa määriteltyyn liittymiskohtaan saakka.

11 § Osuuskunnan jäsenen ja asiakkaan velvollisuudet
 

Jäsen ja asiakas on velvollinen:
1) Tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
2) Noudattamaan osuuskunnan hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa
3) Luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten kiinteistölle johtavien osuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston rakentamista, korjaamista ja uusimista varten
4) Kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3) kohdassa mainittuja vesi- ja viemärijohtoja
5) Sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesi- ja viemäriverkostoon liitetyt johdot, laitteet ja rakennelmat
6) Maksamaan osuuskunnan perimät osuusmaksun, liittymismaksun ja käyttömaksut.

12 § Jäsenten yksimielinen päätös
 

Osuuskunnan jäsenet voivat yksimielisenä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätöksenteko edellyttää kaikkien osuuskunnan jäsenten osallistumista ja yksimielisyyttä. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja vähintään kahden jäsenen allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

13 § Osuuskunnan kokoukset
 

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen elokuun loppua.
Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.
Kokoukset pidetään osuuskunnan jäsenten sijaintikunnan alueella, ellei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa. Osuuskunnan kokoukseen voi myös osallistua hallituksen hyväksymää tietoliikenneyhteyttä käyttäen. 
Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Äänen voi siirtää valtakirjalla edustajalle. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa enemmän kuin puolet jäsenistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.
Kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan on tarkistettava ja allekirjoitettava pöytäkirja.

14 § Osuuskunnan varsinainen kokous
 

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään työjärjestys 
Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta ja käsitellään tulevan tilikauden talousarvio
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot
Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Valitaan tarvittaessa yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § Kokouskutsu
 

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle ja kutsu on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostilla. Mikäli kolmasosa osuuskunnan jäsenistä pyytää kirjallisesti osuuskunnan kokousta kutsuttavaksi koolle, on hallituksen kutsuttava kokous viipymättä.
Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä ja 23 §:ssä mainittuja asioita, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille postitse, sähköpostiviestinä tai ilmoituksella, joka julkaistaan osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

16 § Hallitus
 

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu neljästä seitsemään jäsentä, jotka valitaan toimeensa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen voidaan valita kolmeksi vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä.  Mikäli hallitukseen valitun toimi päättyy kesken toimikauden, täydennetään hallitus varajäsenistä.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

17 § Hallituksen kokoukset
 

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. 

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan, puheenjohtaja valitaan arvalla.
Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen sitä vaatii.

Hallitus käsittelee ja esittelee osuuskunnan kokoukselle:
osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista
tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tai määrää
päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat
ylläpitää jäsenrekisteriä
käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen jäsenistä valittu pöytäkirjantarkastaja. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipideensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

18 § Toimitusjohtaja
 

Toimitusjohtaja nimitetään, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus. Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa määritellään toimitusjohtajan tehtävät, maksettava korvaus sekä muut keskeiset asiat.

19 § Oikeus toiminimen kirjoittamiseen ja prokura
 

Osuuskunnan toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, joista toinen on puheenjohtaja. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

20 § Tilikausi ja tilinpäätös
 

Osuuskunnan tilikausi on on 1.3.-28.2. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on tarvittaessa jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään ennen toukokuun loppua.

21 § Tilintarkastajat
 

Osuuskunnalle valitaan tarvittaessa tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaa ei valita, valitaan tarvittaessa toiminnantarkastaja.

22 § Osuuden siirto ja siirron oikeudet
 

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.
Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirron saaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. Siirron saajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä (6 kuukauden) kuluessa siirrosta.
Siirron saajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymämaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

23 § Jäsenen erottaminen
 

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta osuuskunnasta jos
jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan
jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluita
jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti.

24 § Vara-, kunnossapito- ja muut rahastot
 

Osuuskunnalla voi olla vara-, kunnossapito- tai muita rahastoja.

25 § Ylijäämän jakaminen
 

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen osuuskunnan palveluiden käytön perusteella tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille tai vapaaehtoisille osuuksille. Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla perusteella. Osuuskunnan kokous päättää osuuskuntalain mukaisen jakokelpoisen ylijäämän jakamisesta jäsenille, kuitenkin enintään hallituksen ehdottaman tai hyväksymän määrän.

26 § Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila
 

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jo se saa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

27 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa
 

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään. Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

28 § Erimielisyydet
 

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä pyritään ratkaisemaan osapuolten välillä neuvottelemalla. Mikäli sopuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

29 § Sääntöjen muuttaminen
 

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos se saa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Kylmälässä

28.1.2019

bottom of page