top of page
Vesinäytteiden tutkimustulokset

Talousvesinäyte otettu Sjökullan Kartanolla 11.01.2023 Kellonaika 11.50 Vastaanotettu 11.01.2023 Kellonaika 13.50

Näytteenoton syy: Jatkuva valvonta

Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja
kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. (STM asetus 1352/2015, 683/2017).
Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta.

Talousvesinäyte otettu Sjökullan koululla 15.9.2022 klo 08.45 MetropoliLab Oy

Näytteenoton syy: jaksottainen seuranta

27243-1 Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut
mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. (STM asetus 1352/2015,
683/2017). Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta.
27243-2: Näytevedessä ei todettu poikkeavia metallipitoisuuksia (STM asetus
1352/2015, 683/2017). Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu
mittausepävarmuutta.
 

Talousvesinäyte otettu 03.08.2022 klo 11.00 MetropoliLab Oy

Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja
kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. (STM asetus 1352/2015, 683/2017).
Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta.

 

Talousvesinäyte otettu 22.04.2022 klo 13.20 MetropoliLab Oy

Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja
kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. (STM asetus 1352/2015, 683/2017).
Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta.

bottom of page