Vesinäytteiden tutkimustulokset

Viimeisin talousvesinäyte otettu 22.04.2022 klo 13.20 MetropoliLab Oy

Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja
kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. (STM asetus 1352/2015, 683/2017).
Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta.